УМД. Реконструкція будівлі ЦКЛ для переробки, зберігання мінеральних добрив
Компанією STEM Engineering були надані інженерно- консультаційні послуги для ТОВ «Українські мінеральні добрива» по об’єкту «Реконструкція будівлі ЦКЛ з перепрофілюванням в комплекс із переробки та зберігання мінеральних добрив» щодо оптимізації бюджету проекту (Value engineering) за допомогою оптимізації технологічних, організаційних та проектних рішень в рамках діючих нормативно-правових документів.
В рамках договору було виконано аудит проектної документації та об’єкту реконструкції, функціональний та кошторисній аналіз, розроблені технічні пропозицій щодо оптимізації технологічної схеми, застосованого обладнання та будівельно-монтажних робіт. В результаті розроблені та прийняті замовником пропозиції дозволили знизити кошторис будівельно монтажних робіт понад 15%.